تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398
کد 548

انتخاب واحد های تولیدی و صنعتی شونیز، قوطی تبریز، کلر پارس و بشارت به عنوان واحد ملی نمونه استاندارد کشور

.
از سوی سازمان ملی استاندارد ایران  واحد های تولیدی و صنعتی شونیز، قوطی تبریز، کلر پارس و بشارت از استان آذربایجان شرقی در مراسم ویژه تجلیل از برترین های استاندارد کشور به عنوان واحد ملی نمونه استاندارد کشور انتخاب شدند.