تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1398
کد 535

حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در اتاق تبریز

یعقوب نماینده ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز در محل اتاق تبریز دیدار و در خصوص همکاری مشترک در ایجاد مرکز آموزشی مهارت های مدیریتی و ارتباطی برای مهارت آموزان و فارغ تحصیلان دانشگاهی در شهر تبریز و استان گفتگو نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که آموزش یکی از مولفه های اصلی توسعه است؛ اظهار امیدواری نمود: با همکاری و هم افزایی تمام سازمان ها و نهادهای مرتبط در حوزه آموزش امکان آموزش مهارت های مدیریتی و ارتباطی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت آموزان سازمان فنی و حرفه ای استان در جهت توانمند سازی جوانان و افراد علاقمند  به ایجاد  و حضور در بازار کار در استان مهیا گردد.
نایب رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که همه منابع و ذخایر موجود کشور متعلق به آیندگان است؛ اظهار نمود: با آموزش جوانان استان امکان بهره برداری درست از منابع و ذخایر به خصوص منابع تجدید پذیر در راستای تسریع توسعه همه جانبه استان فراهم گردد.
یعقوب نماینده مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با یادآوری این نکته که بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که عمده مهارت آموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاهی از مهارت مدیریتی و ارتباطی کافی به منظور ایجاد  و مدیریت فعالیت اقتصادی خود برخوردار نیستند؛ اظهار امیدواری نمود: با همکاری و هم افزایی سازمان و نهادهای موثر در آموزش مهارت های فنی و حرفه ای امکان ایجاد مرکز آموزش مهارت های مدیریتی و ارتباطی به منظور حضور موفق مهارت آموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار فراهم شود.
در پایان این دیدار مقرر شد تفاهم نامه ایجاد مرکز آموزش مهارت های مدیریتی و ارتباطی بین اتاق تبریز و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای توانمند سازی مهارت آموزان و فارغ تحصیلان دانشگاهی منعقد گردد.