تاریخ : پنجشنبه 28 شهريور 1398
کد 530

دیدار دکتر ژائله با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز به همراه رضا کامی دبیر هیئت رئیسه با دکترحبیب امین زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دیدار و در مورد وضعیت تولید و صنعت استان گفتگو نمودند.
به گزارشروابط عمومی اتاق تبریز، یونس ژائله رئیس اتاق تبریز در این دیدار با اشاره به شرایط کنونی صنعت و تجارت در استان یادآور شد: برای رشد واحدهای صنعتی استان و اصلاح شرایط بوجود آمده در این حوزه می بایست برنامه صحیح با توجه به استراتژی های تدوین شده برای توسعه اقتصادی کشور جهت  حل مسائل و مشکلات صنعت، معدن و تجارت استان ارائه نماییم تا بتوانیم براساس استراتژی تبیین شده به رونق تولید و  صنعت در استان کمک نمائیم.
 
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: اگر تصمیمات درستی در این خصوص گرفته شود شاهد رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار  خواهیم بود. وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در تبیین استراتژی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در صنعت استان اظهار داشت: خوشبختانه مزیت های رقابتی که در صنایع، معادن  و تجارت استان وجود دارد از یک طرف و وجود صاحبان صنایع علاقمند با پشتکار به تولید و تجارت از طرف دیگر سبب شده صنایع این استان جزء صنایع مطرح کشور محسوب گردد.
ژائله عدم موفقیت امروز برخی از واحد های صنعتی را سیاست های کلان اقتصادی کشور در حوزه بانکی دانست و افزود: عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش برای واحد های تولیدی از جمله مسائلی است که اصلاح آن می بایست در اولویت کاری مدیران و مسئولان ارشد استانی قرار گیرد، تا از این طریق سهم بیشتری از منابع بانکی کشوربه استان تزریق شود. وی در همین راستا خاطر نشان کرد: باید تمام مطالبات صنعتگران و فعالان اقتصادی استان با صدای واحد به گوش دولتمردان برسد که در این مورد باید از تمام ظرفیت های استانی و ملی بهره مند گردیم.
ژائله با یادآوری این نکته که در شرایط سخت اقتصادی ایجاد فضای امیدوارانه و مثبت در بین آحاد جامعه می تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر واقع گردد؛ افزود: در شرایط کنونی هم افزایی بخش خصوصی و دولت می تواند به ایجاد چنین فضای مثبت بیش از بیش کمک کند.
رئیس اتاق تبریز در ادامه بحث عضویت ایران در کشور های اوراسیا را از دیگر موارد امید بخش در شرایط سخت اقتصای خواند و اظهارامیدواری نمود:حضور ایران در بین کشورهای اوراسیا و همکاری اقتصادی با کشور های عضو آن که بازار سیصد میلیونی را  دارا است می تواند سبب بهبود و پویایی وضعیت اقتصادی کشور گردد. وی در این خصوص یادآور شد: برای حضور موفق و موثر در این بازار باید کمبود  های موجود از نظر قوانین و مقررات اقتصاد بین الملل در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری را مرتفع نموده، از جمله آموزش زبان های تخصصی برای سهولت در مراودات تجاری با کشورهای اوراسیا و کشورهای همسایه در دستور کار قرار گیرد.
در راستای  گسترش روابط اقتصادی و تجاری را موسسات اقتصادی استان و کشور مرتفع نمایم که آموزش زبانهای تخصص هر منظور از اورسیا می تواند در مفید واقع گردد.
رئیس اتاق تبریز استفاده از سرمایه انسانی متخصص و جوانان کارآمد را یکی دیگر از عوامل موثر در توسعه کشور خواند و اظهار امیدواری نمود: با هم افزایی دولت و بخش خصوصی بتوانیم از نیروهای کارآمد مناطق مختلف کشور در راستای توسعه همه جانبه بهره مند گردیم.
حبیب امین زاده رئیس سازمان صمت در سخنانی با اشاره به پیگیرهای صورت گرفته از طرف سازمان در خصوص تامین نقدینگی واحد های تولیدی و صنعتی استان اظهار داشت: در جلساتی که در روزهای اخیر با مدیران بانک های استان داشتیم؛ مقرر گردید منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی در کمترین مدت زمانی محقق گردد. وی در این راستا یادآورشد: سازمان بر حسب وظیفه حاکمیتی خود نظارت بر نحوه هزینه این منابع توسط واحدهای تولیدی و صنعتی را رصد خواهد نمود تا استان بر اساس برنامه تدوین شده به توسعه اقتصادی نایل گردد.
رئیس سازمان صمت در خصوص رونق تولید و توسعه صادرات اظهار داشت: این امور می بایست با شناسایی بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود در کشورهای منطقه به طور مستمر پیگیری شود.وی در این مورد پیشنهاد داد: سازمان در همین راستا آمادگی دارد با همکاری بخش خصوصی استان، دفتر اقتصادی اوراسیا در تبریز را ایجاد نماید.