تاریخ : پنجشنبه 28 شهريور 1398
کد 529

برگزاری کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده

به منظور بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده با حضور شریفی مدیر کل و معاونین امور مالیاتی استان،اعضاء هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و روساء تشکل های تولیدی، صنعتی استان در محل اتاق تبریز برگزار گردید.
دکتر یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در سخنانی با تاکید بر پایش فضای کسب و کار در استان اظهار داشت: با توجه به رتبه بندی های صورت گرفته در ابعاد مختلف، اعم از دستگاه های اجرایی؛ در خصوص موضوعات امور مالیاتی در استان و بهبود فضای کسب و کار، بنگاه های اقتصادی می بایست با بکارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده که در ثبت دفاتر قانونی، معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری  آگاهی کامل را دارند اقدام نمایند تا در حوزه مالیاتی با مشکلی روبه رو نشوند.

غلامرضا شریفی مدیرکل امور مالیاتی استان نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه امور مالیاتی خاطر نشان کرد:در سال های اخیر با توجه به دوره های آموزشی و راهنماییهای صورت کرفته توسط کارشناسان مالیاتی آمار رد دفاتر سیر نزولی به خود گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین ادامه داد: در قانون بودجه کشور، دولت نیازمند درآمدهای غیرنفتی است که عمده ترین آن مالیات است و در اقتصاد مقاومتی، اصلی ترین پایه آن درآمدهای مالیاتی است که کشور را از وابستگی به نفت بی نیاز می کند و با ایجاد رفاه و آرامش برای مردم نتایج آن به جامعه بازمی گردد.

لازم به ذکر است در این جلسه روسای تشکل ها به بیان موضوعات و مسایل مختلف در حوزه مالیاتی پرداخته و توسط معاونین امور مالیاتی استان به سئوالات حاضرین پاسخ دادند.