شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 27 شهريور 1398
کد 526

انتخاب اعضای کمیته های تخصصی در سومین جلسه کمیسیون کسب و کار اتاق تبریز

سومین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز با دستور جلسه معرفی اعضای کمیته های تخصصی این کمیسیون و تدوین و بررسی وضعیت فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی توسط هیات رئیسه اتاق تبریز، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی اعضای کمیسیون و مدیران تشکل های تولیدی و صنعتی استان در محل اتاق تبریز بر گزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز جمشید برزگر عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار با یادآوری این نکته که سومین جلسه کمیسیون با هدف مشخص شدن اعضای کمیته های تخصصی و بحث و بررسی روی شاخص های اساسی  بهبود فضای کسب و کار بر اساس مولفه های ارائه شده از طرف اتاق ایران، اتاق تبریز و بانک جهانی برگزار می شود؛ در خصوص رویکرد این کمیسیون در مواجه با مسائل و مشکلاتی که فضای کسب و کار را تهدید می نماید؛ گفت:  در جلسات مقدماتی این کمیسیون مقرر شده است که مسئولان حوزه های مختلفی که با فضای کسب و کار استان مرتبط هستند برای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به جلسه دعوت و با همکاری و همفکری مسئولان و فعالان اقتصادی راهکار های مناسب برای بهبود فضای کسب و کار استان ارائه گردد.
یونس ژائله رئیس اتاق تبریز در این جلسه با تاکید بر اهمیت این کمیسیون در بهبود فضای کسب و کار استان گفت: مطمئنا با بهبود  فضای کسب و کار و با ارتقاء وضعیت مولفه های تاثیر گذار در این امر می توانیم کمک شایان توجه ای به توسعه اقتصادی استان در دوره نهم اتاق تبریز نماییم.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به اهمیت، امنیت سرمایه در توسعه اقتصادی استان گفت: ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهمترین عنصر توسعه اقتصادی هرکشوری است و بهبود فضای کسب و کار در استان می تواند چنین فضای امنیی را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
ژائله انعکاس واقعیت های موجود فضای کسب و کار استان را نکته شروع بهبود فضای کسب و کار استان خواند و اظهار امیدواری نمود: با تحلیل وضعیت موجود توسط  کارشناسان ارشد حاضر در کمیسیون امکان بهبود فضای کسب و کار استان را با همکاری مسئولان استانی فراهم آید.
علی اصغر عباس زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی با اشاره به شاخص های 10 گانه بانک جهانی؛ شروع کسب وکار، کسب مجوز، دریافت مجوز ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی؛ اظهار امیدواری نمود: با همکاری فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و مسئولان استانی در دوره های زمانی کوتاه مدت در ارتقاء شاخص های 10 گانه در استان در راستای بهبود فضای کسب و کار استان اقدامات موثری صورت گیرد.
 در ادامه اعضای کمیته های تخصصی کمیسیون توسط حاضرین در  جلسه انتخاب و پیشنهاداتی؛  شناسایی وضعیت موجود ، عدم هماهنگی بین ارگانهای مرتبط با فضای کسب و کار، قوانین متعدد و متناقض، فشار مضاعف بر روی صنایع کوچک در استان و مشکلاتی که واحد های کوچک در اخذ اعتبارات و تسهیلات دارند، عملیاتی نمودن الگوهای موفق جهانی، لحاظ نمودن نوسانات ارزی در محاسبه مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی و صنعتی، دعوت از مسئولان مربوطه در حوزه های مختلفی همچون تامین اجتماعی و مالیات، پیگیری مسئولان استانی در خصوص بهره مندی بیشتر از منابع بانکی در خود استان، شفاف سازی اعتباری، بررسی مغایرت های شاخص های جهانی بهبود فضای کسب و کار با شاخص های بومی و منطقه ای، توجه ویژه در صدور بخشنامه در راستای حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه صادرات،  تلاش برای بهبود فرایند کسب و کار از طرف ارگانها و سازمانهای مربوطه با حمایت و نظارت مسئولان ارشد استانی در حوزه اقتصاد، توجه ویژه به صنعت احداث با توجه به این نکته این صنعت به عنوان موتور محرکه سایر صنایع در استان می تواند ایفاء نقش نماید، استفاده از پیمانکاران و مشاوران بومی در طرح های عمرانی در استان و منطقه، تلاش برای عملیاتی نمودن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستاب بهوبد فضای کسبو کار استان و کشور، حمایت از توسعه پنجره واحد تجاری در راستای بهبود فضای کسب و کار استان،  پایش نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در استان،
در خصوص بهبود فضای کسب و کار استان از طرف اعضاء مطرح شد.