تاریخ : شنبه 9 شهريور 1398
کد 508

سومین کمیسیون پول، بانک و بیمه مالیات اتاق تبریز

کمیسیون پول، بانک و بیمه مالیات اتاق تبریز به رياست ناصر امجد و با حضور تعدادى از اعضاء اصلى كميسيون باموضوع " تدوين برنامه كميسيون" تشكيل گرديد.
ناصر امجد رئيس کمیسیون پول، بانک و بیمه مالیات اتاق تبریز در ابتداى نشست ضمن يادآورى نمونه هايى ازافتخارات تاريخى اتاق تبريز و سابقه حضور پر رنگ بخش خصوصى درگذشته تاريخى منطقه و همچنین تشريح وضعيت فعلى اقتصادى خطير كشور مواردى را بعنوان اولويت درنظام تصميم گيرى اقتصادى يادآور شد. 

سپس حاضرين در این جلسه به تشريح موارد و نقطه نظرات و پيشنهادات خود پرداخته و نهايتا پس ازبحث و تبادل نظر اولويتهايى را بعنوان برنامه هاى اصلى كميسيون مورد تصويب قراردادند و مقرر گرديد كميته هاى چهارگانه كميسيون پس ازفراخوان و جمع بندى خواسته ها و مشكلات اعضاء اتاق تبریز فعاليتهاى مستمر خود را آغاز نمايند.