تاریخ : چهارشنبه 20 تير 1403
کد 4922

تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص تبصره ماده (118) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

بر اساس تصویب هیئت وزیران در خصوص تبصره ماده (118) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، عبارت "معادل یک درصد اصل مطالبات» با عبارت با نرخ «معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" اصلاح می‌شود.