تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1398
کد 485

تشکیل اولین جلسه کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق تبریز

اولین جلسه کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری با دستور جلسه، انتخاب هیات رئیسه و تدوین برنامه راهبردی و تعیین کمیته های تخصصی این کمیسیون برگزار شد.
سونیا اندیش عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس  کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری با تاکید بر این نکته که موضوعات متنابه این کمیسیون بسیار گسترده است؛ اظهار امیدواری نمود: با هم افزایی و همراهی تمام اعضاء در جهت توسعه اقتصادی استان در زمینه های  تخصصی این کمیسیون گام های موثری برداشته شود.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری با طرح این موضوع که اعضاء در جلسات اولیه می بایست با تدوین استراتژی مشخص برای این کمیسیون امکان استفاده از ظرفیت ها و پتانسیلهای موجود از یک طرف و جلوگیری از تهدیدات موجود به خاطر گستردگی مباحث این کمیسیون را در دستور خود قرار دهند؛ افزود: با توجه به توانمندیهای نیروی انسانی متخصص در استان این کار در کوتاه ترین زمان ممکن قابل تحقق است.وی به اعضای حاضر در جلسه پیشنهاد داد: از تجارب موفق سایر اتاق های کشور و حمایت از استارتا پ ها را از اولویت خود قرار دهیم.
دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که عمده علت عقب ماندگی استان کمبود منابع مالی است؛ یادآور شد: با پیگیری های به عمل آمده و با کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشور برای حضور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق تبریز دعوت به عمل آوردیم  تا در این خصوص تدابیر اساسی در سطح کشور و استان لحاظ شود.
رئیس اتاق تبریز بهره برداری از فرصت های پیش آمده را یکی از راهکارهای اصلاح وضعیت اقتصادی استان خواند و اظهار امیدواری نمود: با ایجاد کمیسیون های تخصصی و با بهره گیری از توان علمی جوانان در استان امکان ثروت آفرینی در جهت توسعه و رفاه اجتماعی آحاد جامعه قدم های موثری برداشته شود. وی فعال نمودن جوانان فارغ التحصیل در کنار کارآفرینان استان راهکار دیگر بهبود وضعیت اقتصادی استان خواند و یادآور شد:
باید ثروت آفرینی در استان را یک کار قابل احترام قلمداد نماییم تا بتوانیم فقر موجود در جامعه را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
حمایت از استارتاپ ها در جهت ثروت آفرینی در جامعه، بهره برداری از ظرفیت های گردشگری در حوزه هایی همچون؛ سلامت، طبیعت گردی، صنعتی و مذهبی را از دیگر موارد قبل اتکا در ثروت آفرینی خواند و افزود: اتاق تبریز در هر شرایطی از ثروت آفرینان استان حمایت خواهد نمود.
نماینده صندوق پژوهش و فن آوری غیر دولتی ارس در خصوص ظرفیت های این صندوق برای حمایت از کار آفرینان و فعالان اقتصادی در حوزه دانش بنیان و گردشگری گزارشی ارائه نمود.
رئیس کمیسیون در این خصوص اظهار امیدواری نمود: با هم افزایی منطقه آزاد ارس و اتاق تبریز امکان حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه های اقتصادی دانش بنیان بیش از پیش محقق گردد.
دکتر فرج الهی از اساتید اقتصاد دانشگاه تبریز با تاکید بر این نکته اقتصاد دانش بنیان فراتر از تجارت الکترونیک است؛ یادآور شد: اقتصاد دانش بنیان؛ در بخش های تولید، توزیع و دانش، عامل ایجاد  ثروت، اشتغال و رشد اقتصادی است و می تواند تمام حوزه های اقتصادی را تحت تاثیر قراردهد. وی یکی از علل اساسی که تجار ایرانی بازارهای بین المللی را از دست داده اند را عدم توجه  به اقتصادی دانش بنیان خواند و اظهار امیدواری نمود: در این خصوص از طرف اتاق تبریز و شرکت های دانش بنیان استان اقدامات موثری صورت گیرد.
تقی قیصری از انجمن خدمات فنی و مهندسی استان در ادامه جلسه با تاکید بر این نکته که در مفهوم شناسی کار آفرینی در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم ابهام زدایی از این مفاهیم را از جمله اقدامات مهم این کمیسیون خواند و یادآور شد: وظیفه اصلی بخش خصوصی تولید ثروت است نه ایجاد اشتغال و با حمایت های حاکمیتی، بخش خصوصی می تواند در کنار تولید ثروت به ایجاد اشتغال بپردازد. وی آینده نگری و ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور افزایش GDP در راستای افزایش رفاه اجتماعی آحاد جامعه را عمده هدف کمیسیون خواند و افزود: تدوین برنامه استراتژیک با توجه به فرصت ها و محدویت های موجود می توان در اقتصادی استان مفید واقع گردد.
لازم به ذکر است در ادامه جلسه خیابانی و آلپار به عنوان نواب رئیس و درخشانی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند و از طرف اعضاء حاضر در جلسه مصوب شد تا سه کمیته تخصصی؛ کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری به عنوان  حوزه های اصلی این کمیسیون تشکیل گردد.