تاریخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403
کد 4731

دریافت فرم‌های انتخاب واحدهای برتر - روز ملی صنعت و معدن 1403

متقاضیان می‌توانند فرم‌های خوداظهاری را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 24 اردیبهشت 1403، فرم‌های مربوطه را به آدرس ایمیل him.guilan@gmail.com ارسال کنند.
فرم‌ها ضمیمه متن شده است، جهت دانلود روی فایل ضمیمه کلیک کنید.