تاریخ : پنجشنبه 20 تير 1398
کد 472

اولین نشست مجمع رونق تولید و صادرات در اتاق تبریز

اولین نشست روسای اتاق های بازرگانی اصفهان، شیراز، تبریز، رشت، یاسوج، قزوین، اهواز، بجنورد، البرز به منظور هم اندیشی در خصوص بررسی اساسنامه مجمع رونق تولید و صادرات در محل اتاق تبریز تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز دکتر یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اظهار امیدواری از اینکه نشستهای مشترک بین اتاقهای شهرستان  بتواند در توسعه اقتصاد کشور موثر واقع گردد؛ در خصوص آسیب شناسی تمرکز گرایی اقتصاد کشور گفت: تمرکز منابع مالی و اقتصادی در مرکز کشور سبب عقب ماندگی بیش از پیش مناطق مختلف کشور شده که مهاجرت نیروی انسانی و کارآفرینان را از استانهای مختلف به مرکز کشور را سبب گردیدهکه امیدواریم با تشکیل مجمع «رونق تولید و صادرات» بتوانیم روند و توسعه اقتصاد کشور را در راستای توسعه پایدار و متوازن تمام مناطق آن فراهم آوریم.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به کاهش صادرات محصولات تولیدی بنگاههای تولیدی و صنعتی کشور در شرایط سخت اقتصادی یادآورشد: باید در مجمعی که با حضور اتاق های سراسر کشور در راستای حمایت از تولید و صادرات کشور ایجاد می شود یک برنامه منسجم و عملیاتی در راستای حمایت از تولید و افزایش صادرات محصولات تولیدی کشور تدوین نمایم. وی در همین خصوصافزود: این مجمع راهکارهای اصلاحی و عملیاتی خود را تقدیم هیات رئیسه و شورای روسای اتاق های سراسر کشور خواهد نمود.
ژائله: آموزش مهارتهای ضمن خدمت برای پرسنل واحدهای تولیدی بخصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی را با توجه به تحولات جهانی در حوزه کسب و کار یادآور شد و افزود: مطمئناً با تمرکز زدایی، افزایش تولیدات صادرات و آموزش مهارت ها با توجه به تحولات جهانی می توانیم در تسریع توسعه اقتصادی کشور موفق عمل نماییم.
وی با اشاره به بازار 500 میلیون نفری در کشور های منطقه یادآور شد: باید با تقویت تشکلهای موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه های تولیدی و صنعتی بهبود وضعیت اقتصادی را مهیا سازیم تا با افزایش GDP  کشور رفاه اجتماعی تمام احاد جامعه را ارتقاء دهیم .
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که مجمع رونق تولید و صادرات باید با ارائه برنامه کارشناسی و تخصصی بهره وری اقتصادی کشور را افزایش دهند؛ افزود: باید هدف اساسی این مجمع کمک به هیات رئیسه اتاق ایران برای حرکت و خروج از رکود موجود در اقتصاد کشور باشد تا این مجمع به نتیجه تعیین شده نایل گردد.
مسعود گل شیرازی رئیس اتاق اصفهان با اشاره به این نکته که باید نسبت به تعهدات خود مقید باشیم؛ صداقت درگفتار، امانت داری و اعتماد را سه مولفه اساسی در رفتار فعالان اقتصادی کشور خواند و یادآور شد: به منظور ایجاد احساس امنیت و هم افزایی در راستای گسترش همکاری های اقتصادی با توجه به  توانمندیهای موجود کشور باید چند صداییموجود در اتاق ایران را ارج نهیم و فرصت شنیدن تمام صدا ها به منظور توسعه همه جانبه کشور را مهیا سازیم.وی آینده نگری در تصمیم های اتخاذ شده از طرف اتاق ایران را ضرورت توسعه اقتصادی کشور خواندو ادامه داد: مهمترین شاخص جامعه مدرن عقل گرایی و تقسیم کار بر اساس تخصص ها است تا بتوانیم اقتصاد ملی را به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان برسانیم.
رئیس اتاق اصفهان  با تشریح این موضوع که ما سربازان اقتصاد ملی هستیم و از تمام گفتمان هایی که در راستای توسعه اقتصادی ملی حرکت می کنند حمایت خواهیم کرد افزود: باید در همین راستا به اتاق ایران کمک کنیم و ایجاد مجمع رونق تولیدو صادرات نیز بر همین مبنا از طرف اتاق های حاضر در جلسه مورد پشتیبانی و حمایت قرار گرفته است.
گل شیرازی با تاکید بر این نکته که از گفتمان تولید و صادرات در راستای توسعه اقتصادی کشور حمایت کنیم، تقویت جایگاه شورای روساءاتاق ایران و کمک به رئیس فعلی اتاق ایران را جزء برنامه های این مجمع با هدف حمایت از تولیداتوصادرات کشور خواند.
هادی تیز هوش تابان رئیس اتاق رشتبا اشاره به این نکته که نبود برنامه های مدون داخلیبیش از فشار خارجی و تحریم ها به اقتصادی کشور زیان می رساند افزود:  ایجاد مجمع رونق تولید و صادرات در راستای حمایت از تولید داخلی به منظور حضور موثر و مستمر در بازارهای جهانی و منطقه ای است.
وی با یادآوری این نکته که بازارهای همچون بازار روسیه آماده اند تا فعالان اقتصادی و تجاری کشور در آن حضور موفقی داشته باشند و این امر زمانی محقق خواهد شد که با همکاری و هم افزایی بتوانیم ظرفیت های موجود در واحد های تولیدی و صنعتی کشور را شکوفا نمایم.
جبار کیانی رئیس اتاق یاسوج وفاق و وحدت نظر برای تقویت مهمترین سازمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی ایران را لازمه توسعه اقتصادی کشور خواند و افزود: همه فعالان اقتصادی به وفاقی نیاز دارند که نتیجه آن تعالی مجموعه اتاق های  بازرگانی سراسر کشور در جهت توسعه همه مناطق ایران باشد.
رئیس اتاق یاسوج  اتاق های بازرگانی را محفلی برای مبارزه با رانت و فساد های اقتصادی خواند و یادآور شد: همه می دانیم که عدم شفافیت در مسائل و حوزه های مختلف  اقتصادی می تواند تلاش های چندین دهه فعالان اقتصادی کشور را بی اثر نماید و ما را از رسیدن به توسعه اقتصادی مد نظر با مشکل مواجه نماید.
کیانی با تاکید بر این نکته که مجمع رونق تولید و صادرات می بایست تمام اعضای هیات نمایندگان سراسر اتاق های کشور را در بر گیرد؛ تقویت اتاق ایران را در همان راستا ارزیابی کرد و یادآور شد: باید در اصلاح مشکلات و تقویت اتاق ایران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ ننمایم.
رئیس اتاق یاسوج مطالبه گری اتاق ها به منظور ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور را استراتژی اساسی اتاق های بازرگانی خواند و یادآور شد: این استراتژی زمانی تحقق خواهد یافت که فعالان اقتصادی بخش خصوصی منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند.وی عملکرد اتاق های کوچک را در این زمینه قابل ستودنی خواند.
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز ایجاد مجمع رونق تولید و صادرات را هم افزایی 34 اتاق در سراسر کشور در راستای توسعه اقتصادی کشور خواند و خاطر نشان کرد: باید به صورت تخصصی در بازار های منطقه ای حضور داشته باشیم که ایجاد این مجمع می تواند در شرایط سخت اقتصادی فرصت های خوبی برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد.
رئیس اتاق اهواز آسیب شناسی وضعیت موجود اتاق هادر راستای اصلاح و تقویت عملکرد اتاق ها را ضروری خواند و در همین زمینه خاطر نشان کرد: باید در رتبه بندی اتاق های بر اساس شاخص های علمی عمل نمایم.
عموری استفاده از ظرفیت شورای روساء ، شورای گفتگو و اتاق های مشترک را لازمه  تقویت اتاق های سراسر کشور و توسعه اقتصادی کشور خواند و یاد آور شد: برای اینکه بتوانیم ازظرفیت این تشکلها بیشتر بهره مند شویم می بایست بر اساس تخصص های موجود و در جهت حل مسائل ملی در آنها حضور یابیم.
مهدی بخشنده رئیس اتاق قزوین با اشاره به این نکته می بایست به روند جوانگرایی در اتاق های بازرگانی سراسر کشور توجه ویژه ای داشته باشیم از افراد حاضر در جلسه خواست تا در مجمع و اتاق های کشور امکان انتقال تجارب کار آفرینان موفق و پیشکسوتان صنعتی و تجاری را به نسل هایآتی بیش از پیش مهیا نمایم.
رئیس اتاق قزوین  در خصوص تشکیل مجمع رونق تولیدو صادرات خاطر نشان کرد: عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان یکی از راهکار های نفوذ در بازار های  داخلی و منطقه ای است. وی در همین راستا افزود: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منطقه و عرضه کالاهای ایرانی در این مراکز می تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر واقع گردد.
بخشنده تبیین استراتژی  برای ورود به بازارهای منطقه و ارائه کالاهایی با کیفیت که مورد وثوق خریداران کشور های هدف باشد را دو عامل مهم موفقیت در بازارهای منطقه ای خواند و اظهار امیدواری نمود: با تبیین استراتژی از طرف مجمع رونق تولید و صادرات و ایجادکمیته هماهنگی مراکز تجاری امکان حضور موفق تولید کنندگاندر کشورهایهمسایه به خصوص بازار عراق مهیا گردد.
رحیم بنا مولایی رئیس اتاق البرز وحدت رویه ، انسجام، مطالبه گری و نگاه کلان نگر در اقتصاد کشور که بتواند منافع ملی را در اولویت قرار دهد را رکن اساسی مجمع رونق تولید و صادرات خواند و یاد آور شد: برای رسیدن به توسعه اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن می بایست بدعت های غلط در مدیریت تشکلها تغییر نماید.
رئیس اتاق البرز استفاده از ظرفیت اتاق ایران، شورای پول و اعتبار ، شورای گفتگو را از جمله عوامل اساسی موفقیت این مجمع نام برد و اظهار امیدواری نمود: با رهبری منسجم و برنامه ریزی به اهداف تعیین شده نایل گردیم.
جمال رازقی رئیس اتاق شیراز در خاتمه مباحث طرح شده با تاکید بر این نکته که نگاههای نظارتی حوزه عمومی بر عملکرد اتاق ها در دوره معاصر یکی از ابزار های مهم شفاف سازی عمکرد اتاق های سراسر کشور و به خصوص اتاق ایران است؛ یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری اهلیت دارندگان کارت های بازرگانی از طرف رسانه های سراسری موردبررسی و مطالعه است و فعالان اقتصادی و اعضاء اتاق ها می بایست اتاق هارا فضا هایی شیشه ای و پاسخ گو در برابر افکار عمومی بداند و از هر گونه فعالیتی که شفافیت موجود را خدشه دار نماید پرهیز نموده تا اعتماد موجود بین مردم و فعالان اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس اتاق شیراز با اشاره به نقش تصمیم سازیاتاق ها در اقتصاد کشور اظهار امیدواری نمود: با استفاده از ظرفیت های اتاق ها بهره مندی از ظرفیت موجود آن امکان حل مسائل و مشکلات اقتصاد کشور فراهم گردد.
ایجاد دبیر خانه و شورای مرکزی مشترک برای مجمع رونق تولید و صادرات، پیش نهاد کمیسیون های تخصصی برای این مجمع، امضاء اساسنامه و انتخاب هیات موسس از جمله اقدامات اعضای اولین نشست مجمع رونق تولید و صادرات بود.