تاریخ : سه شنبه 14 فروردين 1403
کد 4680

طی سال 1402 محقق شد؛

افزایش 10 درصدی صدور و تمدید کارت بازرگانی در اتاق تبریز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در سال 1402، اقدام به صدور و تمدید یک هزار و 811 فقره کارت بازرگانی کرده است که این میزان نسبت به سال 1401، افزایش 10 درصدی داشته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز،  بر این اساس در سال گذشته تعداد 642 فقره کارت بازرگانی صدور و یک‌هزار و 169 کارت بازرگانی تمدید شده است. همچنین در سال 1402، 325 فقره کارت عضویت کرده است که از این تعداد 68 فقره مربوط به صدور کارت و 257 فقره مربوط به تمدید کارت است.
لازم به ذکر است، در سال 1401 اتاق تبریز اقدام به صدور و تمدید یک هزار و 410 فقره کارت بازرگانی کرده بود که در سال 1402 نسبت به سال گذشته افزایش 10 درصدی داشته است.