تاریخ : دوشنبه 28 اسفند 1402
کد 4670

لزوم درج پایه سنوات در لیست حق بیمه

  پیرو مکاتبه اداره کل تامین اجتماعی به استحضار می‌‌رساند، در راستای بخشنامه شماره 1000/1402/28 مورخ 1402/01/06 موضوع مصوبات سالانه شورای عالی کار مبنی بر شمول حق بیمه به مبالغ پایه سنوات کارگران دارای حداقل یکسال سابقه کار، لازم است در خصوص درج مبلغ پایه سنوات در لیست های ارسالی از ابتدای سال 1403 ( بابت لیست اسفندماه 1402) اقدام فرمایید.
همچنین با توجه به حذف سقف پرداخت حق بیمه از سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی؛ شماره برگه و شناسه پرداخت از برگ پرداخت حذف شده است و از فروردین ماه سال ۱۴۰۳، پرداخت حق بیمه در هر مبلغی بدون نیاز به شناسه پرداخت و به صورت برخط در سامانه انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه به بانک نخواهد بود‌.