تاریخ : چهارشنبه 12 تير 1398
کد 467

اولین جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق تبریز برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق تبریز به ریاست رضا کامی و با حضور اعضاء انجمن حمل و نقل بین المللی ، کارگزاران امور گمرکی ، معاونین اداره کل اموراقتصادی ودارایی و گمرکات استان به منظور تعیین سیاست ها، اهداف و خط مشی کمیسیون در نهمین دوره فعالیت هیئت نمایندگان اتاق تبریز با هدف شناسایی و حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه برگزار شد.
رضا کامی رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق تبریز در خصوص برگزار اولین جلسه کمیسیون گفت: به منظور تعیین سیاست ها، اهداف و خط مشی کمیسیون با هدف شناسایی و حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه از اقتصاد، اولین جلسه کمیسیون برگزار می شود.
رئیس کمیسیون حمل نقل اتاق تبریز با اشاره به شرایط خاص کشور و منطقه یادآور شد: شرایط کنونی کشور ایجاب می نماید که این کمیسیون بیش از پیش فعال گردد تا در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اقدامات لازم به صورت تخصصی عملیاتی گردد.
دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که به منظور بهبود وضعیت حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت در استان می بایست شاخت و تصویر روشنی از وضعیت کنونی داشته باشیم از فعالان این صنعت در استان خواست با تدوین چشم انداز توسعه صنعت حمل نقل استان به عنوان یکی از ارکان توسعه امکان توسعه همه جانبه استان را فراهم آورند.
رئیس اتاق تبریز آموزش مهارت های تخصصی مورد نیاز به فعالان حوزه حمل و نقل برای حضور موثر و مستمر در اقتصادهای منطقه ای و بین الملی در این حوزه ، تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه شرکت های حمل و نقل بین المللی استان، تنظیم و ارائه صورت های مالی شرکت های حمل و نقل بین الملی با هدف ارزیابی مجدد شرکت های حمل و نقل توسط بانک های استان  جهت اخذ تسهیلات مورد نیاز برای نوسازی ناوگان حمل و نقل استان، تقدیر از فعالان نمونه استانی در حوزه حمل و نقل، کارگزاران گمرک و سایر حوزه های مربوطه، تقویت این حوزه به منظور همگامی با کشورهای توسعه یافته جهانی در زمینه حمل و نقل، تجمیع فعالان این حوزه در شهرک بعثت در راستای توسعه حمل و نقل بین المللی استان را از جمله اقدامات اساسی خواند که کمیسیون مربوطه می بایست به اتفاق انجمن های حمل نقل در راستای بهبود وضعیت این حوزه از اقتصاد انجام دهند.
ژائله با تشریح این نکته که مهمترین وظایف اتاق های بازرگانی اصلاح و بهبود روابط بخش خصوصی و دولت است یادآورشد: استان باید وضعیت خود را در حوزه حمل و نقل بین المللی بهبود بخشد. وی فراهم نمودن دوره های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت فعالان این بخش را از اهداف اتاق های بازرگانی خواند و افزود: در این خصوص اتاق تبریز آمادگی آن را دارد که دوره های مورد نیاز فعالان صنعت حمل و نقل را برگزار نماید.
باراندوزی رئیس انجمن  حمل و نقل شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور با اشاره به این نکته که استان آذربایجان شرقی با بیش از 60 شرکت حمل و نقل بین المللی بعد از استان تهران رتبه دوم کشور در این حوزه را به خود اختصاص داده ؛ افزود: مسائل و مشکلاتی همچون؛ مالیات و دارایی، گمرک، بخشنامه های خلق الساعه بدون نظرخواهی از فعالان این حوزه، از جمله مسائل و مشکلات  حوزه حمل و نقل است.
 وی اظهار امیدواری نمود: در جلسات کمیسیون به مسائل و مشکلات حوزه حمل و نقل به صورت موردی وتخصصی رسیدگی گردد.
تقویت و پشتیبانی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان و شمال غرب کشور، پرهیز از رفتار های سلیقه ای و حمایت از عملکرد قانونی شرکت های حمل و نقل به منظور جلوگیری از بدعت های سلیقه ای و غیر قانونی برخی از  افرادی که اهلیت فعالیت دراین حوزه تخصصی را ندارند، تعامل بیشتر انجمن و کمیسیون حمل و نقل اتاق تبریز با سازمانها و نهادهایی همچون؛ اماکن ، ستاد سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حضور نمایندگان حوزه حمل و نقل در هیات های حل اختلاف به منظور نظارت تخصصی به دعاوی حقوقی که علیه فعالان این حوزه تشکیل می گردد، تقدیر از فعالان حوزه حمل و نقل  و گمرک و انتخاب افراد شایسته و معرفی آنها به افکار عمومی برای تقدیر از فعالان حمل و نقل در جامعه، تدوین سند راهبردی برای توسعه حمل و نقل استان،ایجاد شرکت های حقوق بین الملل به منظور ساماندهی حمل و نقل بین المللی استان با توجه به این نکته که یکی از عوامل اساسی توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشور کاهش هزینه های حمل و نقل و لجستیک است، از جمله موارد مطرح شده توسط اعضای حاضر در این کمیسیون بود.
 در اولین جلسه کمیسیون مهرداد ایرانی و جعفر نایبی به عنوان نواب رئیس و باراندوزی به عنوان دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق تبریز توسط اعضاء کمیسیون انتخاب شدند.