تاریخ : چهارشنبه 12 تير 1398
کد 466

نشست اعضای انجمن تولید کنندگان فولاد استان با رئیس اتاق تبریز

اعضای انجمن تولید کنندگان فولاد استان با دکتر ژائله رئیس اتاق تبریزدر خصوص وضعیت این صنعت در استان و راهکار های توسعه آن در محل اتاق تبریز دیدار و گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز در این دیدار با اشاره به این نکته که صنعت فولاد یکی از صنایع تاثیرگذار در توسعه استان به شمار می رود از اعضای انجمن خواست تا مسائل و مشکلات موجود در این صنعت را احصاء و در اختیار اتاق تبریز قرار دهند.
ژائله با یادآوری این نکته که  مطالب احصاء شده توسط انجمن تولید کنندگان فولاد استان تقدیم مقامات عالی وزارت صمت قرار خواهد گرفت تا اقدامات مقتضی در خصوص توسعه این صنعت در استان محقق گردد؛ افزود: اتاق بازرگانی تبریز در راستای تکمیل زنجیره تولید فولاد در استان و حذف بوروکراسی های زاید اداری در راستای توسعه این صنعت از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود.
رحیمی رئیس انجمن تولید گنندگان فولاد استان با اشاره به این نکته که استان آذربایجان شرقی اولین استانی است که انجمن تخصصی فولاد را به صورت استانی در کشور راه اندازی نموده است در خصوص ترنول مالی این صنعت در استان گفت: ترنول مالی این صنعت در استان بیست هزار میلیارد تومان در سال می باشد. وی در این خصوص افزود:هیچ صنعتی در استان این حجم از ترنول مالی را به خود اختصاص نمی دهد.
رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد استان با یادآوری این موضوع که حدود پانزده واحد تولیدی با چهار هزار پانصد نفر اشتغال مستقیم در این صنعت در استان فعال هستند اظهار امیدواری نمود؛ با حمایت های همه جانبه مسئولان اتاق تبریز امکان توسعه همه جانبه این صنعت در استان مهیا گردد.
وی با اشاره به اهمیت این صنعت در توسعه اقتصاد استان از رئیس اتاق تبریز خواست تا در خصوص حل مسائل و مشکلات این حوزه، همچون گمرک، بوروکراسی زاید اداری، حمل و نقل ، محیط زیست و تهیه مواد خام مورد نیاز؛ فعالان این حوزه را یاری نمایند.
در این دیدار مقرر شد از مقامات عالی وزارت صمت به منظور حال مسائل و مشکلات این حوزه از صنعت از طرف اتاق تبریز دعوت به عمل آید.