تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398
کد 460

نشست هم اندیشی اعضاء کمیسیون کارآفرینی، اقتصاددانش بنیان و گردشگری اتاق تبریز

به منظور تبیین چهار چوب برنامه ها و نحوه فعالیت اعضاء کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق تبریز با حضور اعضاء کمیسیون به ریاست خانم اندیش در محل اتاق تبریز، جلسه مقدماتی خود را تشکیل داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز سونیا اندیش عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری با تاکید بر این نکته که اتاق های بازرگانی  به عنوان نهاد های تصمیم ساز می توانند در حوزه های تخصصی کمیسیون ها آخرین تحولات جهانی و منطقه ای را به اطلاع فعالان اقتصادی کشور برسانند، اظهار امیدواری کرد: حضور متخصصان امر در حوزه های طرح شده در این کمیسیون امکان توسعه همه جانبه استان را فراهم نماید.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاددانش بنیان و گردشگری اتاق تبریز با اشاره به این نکته که گسترش ارتباط بین اتاق های سراسر کشور و استار تاپ ها می تواند از اهداف این کمیسیون باشد یادآور شد: باید فرصت های تجاری بین المللی را در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار دهیم. وی شناسایی ظرفیت های اتاق تبریز و استفاده از این ظرفیت در عملیاتی نمودن اهداف کمیسیون را از دیگربرنامه های  در نظر گرفته شده در خصوص عملکرد این کمیسیون خواند. 
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد ارس، پارک فناوری و شورای شهر تبریز را جزء برنامه های کمیسیون با هدف هم افزایی ظرفیت ها در جهت توسعه همه جانبه استان خواند. 
در این جلسه  اعضا حاضر نکته نظرات ذیل توجه ویژه به SME ها، توجه به اتاق های بازرگانی به عنوان سازمان های یاد گیرنده ، عدم موازی کاری این کمیسیون با سایر کمیسیون های اتاق تبریز، شناسایی فرصت های منطقه ای و جهانی و ارائه آنها به فعالان اقتصادی در حوزه کارآفرینی و اقتصادی دانش بنیان، نقش گردشگری در پویایی و توسعه اقتصادی کشورها، استفاده از تجربه های کشور های موفق در زمینه گردشگری، استفاده از ظرفیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، توجه به واحد RND در  صنایع استان، ایجاد استارتاپ های صادراتی با توجه به ظرفیت های علمی در استان،هم افزایی بین متخصصان و کارآفرینان استانی، تقویت کارهای تیمی در بین فعالان اقتصادی استان و استفاده از تجربه های موفق در این خصوص اشاره نمودند.