تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1402
کد 4590

بسته حمایت از مصرف‌کنندگان در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی، مجموعه 7 جلدی چاپ شده بسته حمایت از مصرف‌کنندگان در استانداردسازی در وب‌گاه سازمان استاندارد، قسمت خدمات، براساس حوزه فعالیت، تدوین و ترویج استاندارد، آرشیو الکترونیکی استانداردسازی در دسترس است.