تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1402
کد 4589

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته

 نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته ) ۲۰۲۴ (Iran Build، با حمایت اتاق بازرگانی ایران و سایر انجمن های مرتبط با صنعت احداث، از 24 تا 27 بهمن ماه سال جاری نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود.