تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1398
کد 440

قابل توجه اعضاء محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

نظر باینکه شرایط سخت اقتصادی ایجاد شده بر اثر تحریم های ظالمانه قدرتهای جهانی ، اقتصاد ایران را هدف گرفته و می خواهند چرخهای اقتصادی ایران را از حرکت باز دارند، اراده و همت بلند ملت ایران و تلاش و کوشش تولیدکنندگان و بنگاهها و تلاشگران عرصه اقتصاد با تعامل دستگاههای اجرایی با اقدام و عمل به شعار سال برای رونق تولید می تواند توطئه های دشمنان را خنثی نموده و با تبدیل تهدیدها به فرصت و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها و منابع و امکانات و داشته های داخلی خود با موفقیت از این شرایط بحرانی گذر نموده و به موفقیت های جدیدی در عرصه های اقتصادی دست پیدا کند.
در این راستا اتاقهای بازرگانی به عنوان حامی اعضاء با طراحی نقشه راه جهت رونق تولید و ایجاد مسیرهای پایداری و مقاومت برای ادامه و استمرار فعالیت های اعضاء و بنگاههای اقتصادی می توانند ایفای نقش نموده و در رفع موانع و مشکلات و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور رسالت خود را انجام دهند.
 به همین منظور اتاق بازرگانی تبریز در راستای انجام رسالت خود و ارائه خدمات بهینه به اعضاء و توانمند سازی بنگاههای اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید در نظر دارد با جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق از شرایط موجود واحدها و بنگاههای اقتصادی و نیاز سنجی برای تهیه نقشه راه جهت تامین نیازها از طریق اعمال مشوق های مالیاتی، گمرکی و اعطاء تسهیلات و تامین مالی با استفاده از توان قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به ظرفیت سازی واحدها اقدام نماید. متمنی است آمار و اطلاعات فرم پیوست را تکمیل و در اسرع وقت جهت انجام مطالعات کارشناسی و برنامه ریزیهای لازم به دبیرخانه اتاق بازرگانی از طریق نمابر 35264115 ارسال نمایند.

                                                                                                                                                                                                   رئیس - یونس ژائله
 
                                               

                                                    فرم مشخصات واحدهاو بنگاههای اقتصادی استان
 
نام شرکت  
نام و نام خانوادگی مدیرعامل  
زمینه فعالیت  
شماره کارت بازرگانی  
تعداد کارکنان بیمه ای  
ظرفیت اسمی  
ظرفیت تولیدی  
میزان صادرات در سال 97  
مالیات پرداختی 1-مالیات عملکرد :
2-مالیات ارزش افزوده :
3- مالیات مستقیم :
شرایط موجود فعال باظرفیت :
نیمه فعال با ظرفیت :
تعطیل:                   علت :
آدرس :
شماره تلفن :                                                         فکس :
پیشنهاد :