تاریخ : يکشنبه 22 ارديبهشت 1398
کد 439

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز در دوره نهم هیئت نمایندگان برگزار شد.

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در دوره نهم هیئت نمایندگان با موضوع بررسی چالش های اقتصادی فعالان تولید، صنعت و معدن استان با هدف رونق تولید و با حضور اعضاء هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تبریز، فعالان صنعتی، معدنی و کارشناسان ادارات استان تشکیل گردید.
مسعود بنابیان در اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز خاطر نشان کرد: جلسه اول کمیسیون به منظور سیاست گذاری های کلان در راستای بهبود وضعیت صنعتی و تولیدی استان ترتیب داده شده است. وی با اشاره به این نکته که می توان در سه حوزه در خصوص جهت دهی به عملکرد موثر کمیسیون اقدام نمود یاد آور شد: برخی مسائل و مشکلات که به صورت روزمره صنعت استان و کشور با آنها مواجه است و این سبب می شوند که امکان تدوین برنامه های استراتژیک تحقق نیابد و همین وضعیت باعث شده که هیچ مسئله در حوزه اقتصاد و صنعت قابل پیش بینی  و برنامه ریزی نباشد و در چنین بستر اقتصادی است که تحریم ها سبب می شود دولت در تصمیم خود در خصوص مباحث ارزی و پولی رفتار های متفاوتی از خود نشان دهد و با این نوع رفتار واحد های تولیدی و صنعتی را دچار مشکلاتی بنماید . 
رئیس کمیسیون در ادامه با تشریح این موضوع که علاوه بر مسائل روزمره که تقریبا تمام حوزه های صنعتی و تولیدی را با مشکل مواجه نموده اند، خاطر نشان کرد: دسته ای از مسائل و مشکلاتی که مختص هر یک از حوزه های تولیدی  است را می بایست به صورت تخصصی برای فعالان آن حوزه صنعتی مورد برررسی و با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان دانشگاهی اصلاح نمایم .

بنابیان با تاکید بر این نکته که مسائلی همچون نوسانات قیمت ارز، مسائل و مشکلات وارادات، گمرک، بانک، بیمه، مالیات و... می بایست در دو بخش عمده ؛ مسائلی که همه واحد های صنعتی و تولیدی را با مشکل مواجه نموده و مسائلی که مربوط به حوزه مختلف صنعتی است تقسیم نمود یاد آور شد: تقسیم این حوزه ها سبب خواهد شد که مسائل و مشکلات به صورت کارشناسی توسط اعضاء و کارشناسان دانشگاهی به صورت تخصصی در کار گروه های کمیسیون که اعضای آنها عمدا از فعالان صنعتی و اساتید دانشگاه هستند به صورت تخصصی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان مرتفع گردد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن در ادامه با اشاره به اهمیت تفکر استراتژیک در توسعه بلند مدت استان یادآور شد: باید با تفکر استراتژیک و بلند مدت بررسی نمایم که توسعه کدام یک از صنایع استان با توجه به مزیت رقابتی برای استان ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد نمود تا بر اساس شاخص های علمی به دست آمده، اقدام به سیاست گذاری در جهت توسعه صنعتی استان اقدام نمایم. وی به اشاره به ایجاد منطقه صنعتی در غرب تبریز یادآور شد: مطمئنا بانیان این منطقه با تفکر استراتژیک خود و ایجاد آن منطقه صنعتی در غرب تبریز در دهه چهل مسبب تحولات عظیمی در اقتصادی استان و منطقه شدند. و هم اقادام استراتژیک باعث شده است که استان دهه های متمادی به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور و منطقه محسوب گردد. وی اظهار امیدواری نمود با تفکر استراتژیک و سنرژی ایجاد شده از طرف مدیران صنایع و کارشناسان دانشگاهی تدوین نقشه راه بهبود و احیاء وضعیت صنعت صنعت استان بیش از پیش مهیا گردد.
بنابیان ارتباط مستمر با دانشگاههای استان را از برنامه های اساسی اعضاء کمیسیون خواند و اظهار امیدواری نمود: بستر های لازم برای ارتباط مستمر دانشگاه وصنعت در استان ایجاد گردد. وی بهره مندی از اساتید صاحب نظر در سطح ملی به منظور ارتقاء سطح دانش مدیریت در مدیران واحد های تولیدی استان را از دیگر برنامه های مورد نظر بعد از تدوین برنامهای کمیسیون به صورت کارشناسی خواند و اظهار امیدواری نمود: فعالیت موثر کمیسیون صنعت و معدن در نهمین دوره اتاق تبریز سبب بهبود وضعیت صنعت و اقتصادی استان گردد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز در قسمتی دیگر از مباحث خود با یادآوری اهمیت آموزش در توسعه خاطر نشان کرد:  با توجه به این نکته که در دوره قبل در کمیسیون اجتماعی اتاق ایران حضور داشتم و از آن جایی که بحث حاکمیت شرکت ها و مسئولیت اجتماعی بنگاهها حوزه تخصصی کمیسیون مربوطه بود، تشریح نمود: بررسی های کارشناسی نشان می دهد در بحث حاکمیت شرکت ها، شرکت های ایرانی نسبت به شرکت های موجود در سایر کشورها در اقصی نقاط دنیا به صورت خانواده گی اداره می شوند (حدود 92 درصد) و چنین شرایطی سبب شده اس که کارها  در این شرکت ها به صورت تخصصی مدیریت نشود.

استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،آسیب شناسی وضعیت خوشه های صنعتی در استان و بهبود شرایط خوشه های صنعتی با توجه به نظرات کارشناسان دانشگاهی و فعالان اقتصای (تلفیق علم و تجربه)، برنامه ریزی در راستای توانمند سازی مدیران بنگاههای اقتصادی از منظر دانش های جدید مدیریت، استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی با توجه به اهمیت اتاق های در کشور در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان، پیشنهاد  حضور مدیران انجمن های صنعتی و تولیدی و مدیران شایسته استانی در کمیسیون، ایجاد انجمن کارآفرینان جوان با توجه به این نکته که در بسیاری از اتاق ها در سراسر کشور این انجمن ایجاد شده است  از دیگر موارد طرح شده در این جلسه از طرف رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز بود.

ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به اهمیت کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز یادآور شد: این کمیسیون می تواند در انسجام بخشی به انجمن های مختلف در حوزه صنعت و معدن در عملیاتی نمود اهداف این  انجمن های  در راستای توسعه استان با توجه به ارتباطی که با کمیسیون صنعت اتاق ایران و مقامات ارشد کشور خواهد داشت را ایفاء نماید. وی بهره برداری از ظرفیت شورای گفتگو دولت و بخش خصوص را از دیگر ظرفیت های اتاق های بازرگانی در سراسر کشور خواند و خاطر نشان کرد: بعد از کار کارشناسی مسائل و مشکلات پیش رو صنعت می توان مسائل را در این شورا که مسئولان بلند پایه از سه قوه مقننه ، قضایه و مجریه حضور دارند را، از طریق این شورا به شورای ملی و مجلس ارائه نمود تا اقدامات مقتضی در خصوص حل مسائل و مشکلات صنعتی در سطح کشور و استان به صورت کارشناسی تحقق یابد.

نایب رئیس اتاق تبریز در این نشست پیشنهاد داد: از مدیران انجمن های صنعتی و تولیدی برای حضور در این کمیسیون به منظور انسجام بخشی در مواجه با مسائل و مشکلات صنعتی و اقتصادی استان دعوت به عمل آید. وی در همین راستا خاطر نشان کرد: به منظور تقویت و موثر نمودن اقدامات کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز باید در جهت عملیاتی  نمودن و پی گیری مستمر مصوبات این کمیسیون دبیر خانه ای برای این کمیسیون ایجاد گردد.

رضا کامی عضو هئیت رئیسه اتاق تبریز با تقدیر از حضور فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی از حوزه دانشگاه در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز، اظهار امیدواری نمود با ایجاد کارگروه های تخصصی راهکارهای عملیاتی به منظور مرتفع نمودن مسائل و مشکلات اقتصادی و صنعتی استان ارائه گردد. وی حمایت همه جانبه مسئولان ارشد اتاق تبریز از انجمن اقتصادی و صنعتی استان و کارشناسان دانشگاهی را در راستای توسعه همه جانبه استان اعلام و یادآور شد: در شرایط سخت اقتصادی با همدلی و هم افزایی می توانیم بر بسیار ی از مشکلات موجود جامعه فایق آیم.

عملیاتی نمودن مصوبات،پی گیری و مرتفع نمودن مشکلات صنعت و معدن استان به صورت موردی تا حصول نتیجه، ارتباط مستمر دانشگاه و صنعت، با توجه به تحولات جهانی، برنامه ریزی برای همکاری و مشارکت با اقتصادهای منطقه ای و جهان با رعایت استاندارهای بین المللی در تولید و صادرات، برنامه ریزی برای بهره برداری از انرژی های تجدید شونده ، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های معدنی استان در راستای توسعه اقتصادی استان، استفاده از تجربه پیشکسوتان صنعتی استان ،ایجاد انجمن کارآفرینان جوان در استان،ایجاد تیم های کارشناسی به منظور تقویت تشکها و انجمن های اقتصادی و صنعتی استان، اولویت بندی مسائل مورد بررسی واحد های تولید و حوزه های اقتصادی بر اساس میزان سرمایه و اشتغال ایجاد شده در استان، بهره مندی از آخرین روش های علمی در حل مسائل و مشکلات با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی استان، جهت دهی عملیاتی به مصوبات کمیسیون و اتاق تبریز در راستای توسعه اقتصادی استان ، ایجاد و تقویت انجمن حمل و نقل در راستای بهبود زیرساخت های حمل و نقل به عنوان یکی از عناصر توسعه،اولویت بندی مباحث مطرح شده  در کمیسیون با توجه به وضعیت صنعتی و اقتصادی استان، ارائه آموزش های لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحد های تولیدی، تقسیم مسائل و مشکلات صنعت و معدن در دو بخش کلان؛ حاکمیت و بخش خصوص و استفاده از تمام ظرفیت های ملی و استانی برای حل آنها، ارائه چشم اندازه و نقشه راه توسعه صنعتی و اقتصادی استان و جهت گیری فعالیت های تمام حوزه های اقتصا ی استان برای عملیاتی نمودن چشم اندازه تدوین شده،  تقویت صنایع استان در حوزه های استان دارای مزیت رقابتی است. تقویت حوزه های صنعتی و معدنی استان در راستای توسعه پایدار استان، فرهنگ سازی به منظور اصلاح حاکمیت شرکتها با توجه به مدل های جهانی، ایجاد و تقویت واحد تحقیق و پژوهش در واحد های صنعتی و تولیدی استان به منظور ایجاد ارزش افزوده بالاتر، استفاده از منابع و سپرده های بانکی مردم استان در خود استان، در راستای حمایت از توسعه همه جابنه استان؛ در این خصوص پیشنهاد تاسیس بانک استانی از طرف کارشناسان به عنوان یکی از اولویت های توسعه استان مطرح شد، بهره برداری از فن آوری های نوین به منظور تامل مستمر فعالان اقتصادی و صنعتی و کارشناسان دانشگاهی در راستای حل مسائل و مشکلات موجود در صنعت  استان، مرتفع نمودن مشکلات مدیریت در واحد های تولید با ارائه آموزش های مستمر مدیریتی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی استان و حمایت از واحدهای تولیدی بر اساس استراتژی تدوین شده، بررسی کارشناسی وضعیت صنعتی و اقتصادی استان و برنامه ریزی برای رسیده به شرایط مطلوب بر اساس استراتژی تدوین شده، ارتقاء تکنوژی های مورد استفاده در واحد های تولیدی و صنعتی به منظور افزایش بهره وری واحد های تولیدی و صنعتی، بررسی فضای کسب و کار استان و ارائه راهکار های استانی برای بهبود فضای کسب و کار و ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری بر اساس مطالعات انجام یافته از دیگر موارد مطرح شده توسط کارشناسان حاضر در اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن در دوره نهم اتاق تبریز بود.