تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1402
کد 4375

نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه ردیابی و کنترل اصالت

نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC (و سامانه جامع تجارت (NTSW)  اعلام شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی فایل ضمیمه کلیک کنید.