تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1402
کد 4374

برگزاری نمایشگاه تخصصی بین‌المللی سم، کود و نهاده‌های کشاورزی‌، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی زراعت

نمایشگاه تخصصی بین‌المللی سم، کود و نهاده‌های کشاورزی‌، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی زراعت با رویکرد امنیت غذایی، سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع های تک از تاریخ ٧ الی ١٠ آذر ١٤٠٢ و نمایشگاه تخصصی فناوری‌های نوین در مکانیزاسیون‌، ماشین‌آلات و ادوات و تجهیزات کشاورزی پیشرفته، سیستم‌های آبیاری با تمرکز برسرمایه‌گذاری خارجی و صنایع های تک را از تاریخ ٢١ الی ٢٤ آذر ١٤٠٢ برگزار می‌شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر روی فایل ضمیمه کلیک کنید.