تاریخ : پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398
کد 437

هوشمند سازی اقتصادی ایران موضوع جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان بود

جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان شمال غرب کشور با موضوع، هوشمند سازی اقتصاد ایران با حضور اساتید، کارشناسان اقتصاد و اعضاء انجمن اقتصاد دانان ایران، شعبه شمالغرب کشور و هیئت رئیسه اتاق تبریز بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز؛ ابوالفتح ابراهیمی، عباس کمالی و رضا کامی، برگزار شد.
علی اصغر عباس زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی و عضو هیئت رئیسه انجمن اقتصاد دانان شمالغرب کشور، سخنران این نشست با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور و رسیدن به توسعه اقتصادی به جهش های اقتصادی نیاز داریم، خاطر نشان کرد: با توجه به این نکته که هر زمان نیروی انسانی بخواهد سریعتر به اهداف خود برسد، خطاء های انسانی افزایش می یابد یاد آور شد: باید با هوشمند سازی اقتصاد در ایران با حداقل خطاهای انسانی در کوتاهترین زمان ممکن به جهش اقتصادی مورد نظر نایل گردیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تشریح این نکته که در دهه های گذشته نتوانستیم به نهاد سازی ها و مدل سازی های مورد نیاز در مسیر توسعه کشور نایل گردیم، خاطر نشان کرد: باید با نهاد سازی های مورد نیاز به این جهش دست یافته و به آرزوی دیرینه ایرانیان از عباس میرزا تا کنون جامع عمل بپوشانیم.
 عضو هیئت رئیسه انجمن اقتصاد دانان شمالغرب کشور به برخی از دلایل عدم موفقیت برنامه های اجرایی توسعه از دیدگاه اندیشمندان توسعه همچون: کمبود منابع مالی،  همپوشانی و موازی کاری مراجع تصمیم‏گیری، نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی ، نبود نظام آماری دقیق و مناسب، چالشهای مدیریتی، فراهم نبودن زیرساختهای قانونی کافی و مناسب، وجود بوروکراسی‏ها‏ی سنگین اداری،  پایین بودن امنیت سرمایه‏گذاری در کشور و نگاه بخش گرایانه
پرداختن به مسائل فرعی، بی توجهی به مسائل اصلی برنامه،  مشکلات تحریم و کمبود اعتبارات مالی ، اشکالات وارد بر ساختار اقتصادی کشور، اشکالات سیستم بانکی و مالیاتی، نحوه نگهداشت ارزش پول ملی، مسئولیت پذیر نبودن، ترسیم اهداف فضایی و دست نیافتنی اشاره نمود و خاطر نشان کرد: باید با رسیدن به اجماع ملی به جهش اقتصادی مورد نظر در کمترین زمان ممکن دست یابیم. وی با یادآوری این مسئله که هوشمند سازی اقتصاد کشور از برنامه های وزیر اقتصاد است که تقدیم مجلس شده اظهار امیدواری نمود: با عملیاتی نمودن اقتصاد هوشمند بر بسیاری از مشکلات موجود جامعه فائق آییم.
ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز با اشاره به اهمیت حضور انجمن اقتصاد دانان شمالغرب کشور در اتاق تبریز یادآور شد: حضور این انجمن  فرصت مغتنمی برای هم افزایی حوزه صنعت و دانشگاه به منظور فرهنگ سازی در راستای ایجاد زیر ساخت های لازم برای پرورش انسان هوشمند است تا بتواند اقتصادی هوشمند را در کشور ایجاد و مدیریت نماید.
نایب رئیس اتاق تبریز با یادآوری این نکته که می بایست از اقتصادهای موفقی مانند هند در هوشمند سازی اقتصادی کشور الگو برداری نمائیم خاطر نشان کرد : این الگو برداری ها کمک خواهد که تا در رتبه بندی های اقتصاد جهانی از جایگاه اقتصاد کشور مطلع و در راستای بهبود رتبه اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و... بهره برداری مناسبی به عمل آوریم. وی با اشاره به الگو برداری از سیستم آموزش دو گانه آلمان در استان به عنوان پایلوت کشوری خاطر نشان کرد: الگو برداری از سیستم آموزش این کشور یادآور این نکته مهم است که تربیت انسان هو شمند برای مدیریت سیستم های هوشمند از اولین مقاطع تحصیلی شروع می شود.
ابراهیمی درک عمیق از حریم خصوصی ، اعتماد و شفافیت را در رسیدن به توسعه اقتصادی ضروری خواند و ادامه داد: تجارت الکترونیکی، فضای مجازی، آموزش مهارت ها و تولید دانش بنیان از پایه های اقتصاد هوشمند است که می بایست با ایجاد زیر ساخت های لازم در همه نهاد های اجتماعی به آن نایل گردیم.
در خاتمه جلسه عباس زاده به سئوالات حاضرین پاسخ داد