تاریخ : دوشنبه 27 شهريور 1402
کد 4201

طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- مرداد 1402

بر اساس نتایج گزارش شامخ مرداد 1402، مقدار شامخ در کل اقتصاد (49/97) محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (50/63) کاهش جزئی داشته است. در بخش صنعت نیز مقدار شامخ (72/47) گزارش شده که نسبت به ماه قبل (50/09) کاهش داشته است.
جهت دریافت گزارش کامل کلیک کنید.