تاریخ : پنجشنبه 22 فروردين 1398
کد 419

یونس ژائله: هم افزایی هیئت رئیسه و پرسنل اتاق تبریز ضروری است

هیات رئیسه جدید اتاق تبریز اولین نشست کاری خود را با پرسنل اتاق تبریز به منظور هم افزایی در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی برگزارکرد.
یونس ژائله رئیس اتاق تبریز در اولین نشست خود با پرسنل اتاق به منظور هماهنگی بیشتر در راستای ارائه خدمات موثر به ارباب رجوع و فعالان اقتصادی در جهت توسعه همه جانبه استان گفت: باید پروتکل های مواجه و استقبال با ارباب رجوع و میهمانان به خصوص سفرای سایر کشور ها را در اتاق تبریز به منظور ارائه خدمات موثر در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی را در دستور کار خود قرار دهیم و به همین منظور باید پرسنل اتاق با هماهنگی هیات رئیسه اتاق تبریز با تمام توان و انرژی در اجرایی نمودن این پروتکل ها اقدام  نموده و در این خصوص کاستی های موجود را از طریق آموزش های لازم و کار بردی مرتفع نمایند.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که حرفه ای عمل نمودن پرسنل اتاق تبریز می تواند ذهنیت مثبتی در فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایجاد نماید افزود: پرسنل اتاق تبریز باید با هماهنگی و هم افزایی با هیات رئیسه اتاق تبریز بتوانند در مواجه با ارباب رجوع اقدامات لازم به منظور جذب سرمایه گذران خارجی و داخلی در استان را مهیا نمایند. وی در همین راستا پیشنهاد داد که همکاران اتاق و هیات رئیسه با استفاده از ظرفیت های موجود در فضای مجازی در جهت گسترش روابط دوجانبه اقدام نمایند.
ژائله اظهار امیدواری نمود با تعامل همکاران اتاق و هیات رئیسه، اتاق تبریز در بین تمام اتاق های کشور به عنوان اتاق نمونه در جذب سرمایه گزاری و توسعه اقتصادی استان پیشگام گردد.
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که اتاق های بازرگانی محور فرماندهی اقتصاد استانهای کشور را بر عهده دارند افزود: تمام کارگانهای دولتی در همین راستا می بایست با اتاق های بازرگانی همکاری داشته باشند. وی پیشنهاد دادکه انجمن ها و کمیسیون های تخصصی اتاق تبریز به منظور بررسی وضعیت حوزه های مختلف صنعت و تولید نشست های تخصصی خود با کارشناسان و مشاوران را از هفته آینده برگزار نمایند.
عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز با قدرانی از زحمات پرسنل اتاق تبریز و با اشاره به این نکته در شرایط فعلی کشور اتاق ها باید نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشند از پرسنل اتاق تبریز خواست تا در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان آمادگی های لازم را با پشتیبانی هیات رئیس و هیات نمایندگان اتاق تبریز مهیا نمایند.
رضا کامی دبیر هیات رئیسه اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که اصلاحات لازم در ساختارها موجود به منظور بهبود وضعیت اقتصادی استان ضروری است، افزود: با همکاری و هم افزایی پرسنل و همه فعالان اقتصا ی استان گام های موثری در توسعه اقتصادی استان فراهم آوریم.
 در ادامه جلسه اکبر فلاح دبیر کل و پرسنل اتاق تبریز نکته نظرات خود به منظور اصلاح مسائل و مشکلات موجود را راستای ارائه خدمات موثر به فعالان اقتصادی استان را مطرح نمودند.