تاریخ : دوشنبه 19 فروردين 1398
کد 416

ترخیص کالا از گمرک سرعت می گیرد

ترخیص کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در راستای تحقق شعار محوری سال یعنی «رونق تولید» با سرعت بیشتری انجام می شود.
معاون گمرک ایران خبر داد :

ترخیص کالا از گمرک سرعت می گیرد

ترخیص کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در راستای تحقق شعار محوری سال یعنی «رونق تولید» با سرعت بیشتری انجام می شود.

تمامی عملیات و تشریفات گمرکی از ارسال کالا به گمرک آغاز می شود که این دستگاه می تواند با اتخاذ تدابیری انجام عملیات و تشریفات را تسریع و تسهیل کند تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی هرچه سریعتر از گمرک خارج و در مدار تولید قرار گیرد.

سه مسیر زرد، سبز و قرمز در اظهار کالاهای وارداتی وجود دارد و کالاهایی که در مسیر سبز قرار می گیرند بدون ارزیابی و بلافاصله در مدت زمانی چند ساعته ترخیص می شوند.  در تحقق شعار «رونق تولید» کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در مسیر سبز قرار می گیرند.

مبحث حقوق ورودی از اقدامات دیگر گمرک برای تحقق رونق تولید بوده که بخشنامه آن در آغاز روز کاری سال ۹۸ ابلاغ شده است.

ترخیص نسیه از اقدامات دیگر گمرک در تسریع ترخیص کالا است که بر این اساس ۶۰ تا ۸۰ درصد کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص خواهد شد تا پس از پرداخت حقوق ورودی ۴۰ درصد باقیمانده در گمرک نیز ترخیص شود.

گمرک با حمل یکسره کالا برای واحدهای تولیدی موافقت می کند تا به صورت یک روزه کالا ترخیص شود، نمونه برداری از کالاهایی که نیاز به مجوز های قانونی در گمرک دارند نیز سرعت می گیرد.

گمرک باید مجوزهای مدنظر را از مراجع ذیربط دریافت کند تا بتواند کالاهای نیازمند دریافت مجوز را ترخیص کند، در این راستا طی تفاهم نامه ای که با مراجع صادرکننده مجوز به امضا خواهد رسید قبل از تخلیه و یا همزمان با تخلیه کالا نمونه برداری انجام خواهد شد تا بلافاصله نسبت به ترخیص کالا در گمرک اقدام شود.