تاریخ : سه شنبه 28 اسفند 1397
کد 413

توافق بر تسهیل تردد مسافران نوروزی و افزایش تردد کامیون های تجاری در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان

پیرو کمیسیون مشترک توسعه اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در اجرای دستور رییس کل گمرک ایران مبنی بر تسریع در روانسازی فعالیتهای گمرکی و کاهش زمان توقف های مرزی، نشست مشترک مرزی گمرکات دو کشور با حضور نمایندگان تام الاختیار گمرکات دو کشور و مدیران گمرکات و پایانه های مرزی آستارا و بیله سوار در گمرک آستارا برگزار شد.
در این نشست، ضمن بازدید میدانی از محوطه و اماکن گمرکی دو کشور در مرز آستارا ، عمده مسائل و مشکلات موجود که در کندی تردد ها و انجام مبادلات مرزی و توقف غیر معمول کامیونها موثرند احصاء و در خصوص رفع آنها راهکارهای لازم بررسی و در راستای کاهش ایستایی و تسهیل در‌ انجام مبادلات مرزی دو کشور موارد ذیل جهت اجرا مورد توافق قرار گرفت:

۱- مقرر گردید با توجه به افزایش حجم مبادلات بمنظور کاهش توقف کامیونها در مرز آستارا، گمرک طرف آذربایجان از تاریخ ۲۸ اسفند ماه با افزایش حداقل  ۷۰ درصدی پذیرش کامیونها ، روزانه حداقل ۳۵۰ کامیون پذیرش نماید.
۲- مقرر گردید در راستای تکریم مسافران دوکشور ، گمرکات با همکاری سایر دستگاهها حداکثر تسهیلات را  برای خودروهای سواری شخصی ایجاد به گونه ای که در ایام‌ نوروز  توقف مسافران در مرز به حداقل ممکن کاهش یابد.
۳- مقرر گردید گمرکات با همکاری تمامی دستگاهها حداکثر تلاش خود را برای تسهیل تردد مسافران و اتباع دوکشور بکارگیرند.
۴-  مقرر گردید جلسات کمیته مذکور تا رفع کامل موانع موجود با هدف کاهش توقف مرزی بصورت ماهانه ادامه یابد و جلسه بعدی در هفته چهارم فروردین ماه بمنظور بررسی نواقص و مشکلات در این بازه زمانی تشکیل گردد.
همچنین با همکاری پایانه های مرزی به درخواست طرف آذری مبنی بر اجازه ورود و بارگیری  کامیونهای خالی آذری در گمرکات مرزی تا ۱۸ فروردین پاسخ مثبت داده شد و مقرر گردید در جلسه بعدی، تصمیم نهایی پس از بررسی تمامی جوانب اتخاذ گردد.

شایان ذکر است این نشست با حضور آیتی معاون دفتر نظارت بر ترانزیت، امیدی مدیرکل گمرک آستارا، ظهیری مدیر گمرک بیله سوار ، نماینده دفتر توسعه و تجهیز و مدیران پایانه های مرزی آستارا و بیله سوار و معاون دفتر پایانه های مرزی سازمان راهداری ایران و مدیرکل همکارهای بین المللی، رییس ترانزیت، معاون اداره فناوری، مدیران گمرکات آستارا، بیله سوار و مدیران پایانه های مرزی و ریلی جمهوری آذربایجان برگزار گردید.