تاریخ : سه شنبه 21 اسفند 1397
کد 408

دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذا، نوشیدنی، نان، مهمان پذیری، خدمات غذایی و تجهیزات

دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذا، نوشیدنی، نان، مهمان پذیری، خدمات غذایی و تجهیزات در بمبئی هندوستان برگزار خواهد شد.