تاریخ : يکشنبه 5 اسفند 1397
کد 397

راهنمای رای دهندگان

رأی دهندگان محترم لطفا به راهنمایی های ارائه شده توجه لازم را داشته باشند.
طبق اعلام انجمن نظارت بر نهمین انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، همراه داشتن کارت بازرگانی یا عضویت و کارت ملی صاحب کارت در روز رأی دهی برای انجام مراحل رأی گیری الزامی می باشد.