تاریخ : يکشنبه 5 اسفند 1397
کد 396

فیلم آموزشی روز رأی دهی

جهت روند بهتر روز انتخابات، فیلم آموزش رأی دهی در سایت قرار گرفت.