تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1402
کد 3920

محدودیت پذیرش کامیون‌های حامل محموله‌های صادراتی و ترانزیتی در گمرک گوربلاغ

تا اطلاع ثانوی پذیرش کامیون‌های حامل محموله‌های صادراتی و ترانزیتی در گمرک گوربلاغ کشور ترکیه در مرز بازرگان با محدودیت مواجه است.
 با توجه به محدودیت‌های ناشی از انجام عملیات عمرانی در گمرک گوربلاغ کشور ترکیه در مرز بازرگان، فعالان اقتصادی تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله‌های ترانزیت و صادراتی با کامیون‌های غیر حائز شرایط خروج از کشور به مقصد گمرک بازرگان خودداری نمایند. همچنین به دلیل محدودیت‌های زیر ساختی، عملیات ترانشیپمنت در گمرک مذکور مورد پذیرش واقع نخواهد شد.