تاریخ : چهارشنبه 1 اسفند 1397
کد 392

مصوبه هیات محترم نظارت بر انتخابات نهمین دوره انتخابات اتاق تبریز در مورد تبلیغات

.
باطلاع داوطلبین محترم نهمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز میرساند:

زمان مجاز برای تبلیغات از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ سوم اسفندماه 97 آغاز و در ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ دهم اسفندماه 97 خاتمه خواهد یافت. به موجب تصمیم مورخ اول اسفند ماه سال 97 هیات نظارت بر انتخابات مقرر گردید :

1- اسامی نهایی داوطلبین محترم به همراه تصاویر آنان در محل ورودی اتاق بازرگانی تبریز نصب گردد.

2-  ایجاد دفتر، تاسیس و فعالیت هر گونه ستاد انتخابی و انجام هرگونه فعالیت تبلیغی و یا نصب و توزیع اقلام تبلیغاتی اعم از بنر ، پوستر، تراکت و امثالهم در حد فاصل میدان شهرداری ( ساعت ) تا مقابل استانداری حتی در بازه زمانی تبلیغات ممنوع میباشد.

3- استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی منصوبه در سطح استان اعم از پیشانی پل های عابر پیاده، ویدئو وال ها، تلوزیون های شهری و امثالهم ممنوع میباشد.

4-  هر گونه فعالیت تبلیغاتی قبل و بعد از مدت مجاز ممنوع بوده و با متخلفین وفق موازین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.  
                                                                             

 هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات اتاق تبریز