تاریخ : سه شنبه 23 اسفند 1401
کد 3791

قابل توجه واحدهای تولیدی صادرات گرا

.
با عنایت به نامه شماره 11347713 مورخ 1401.12.6 مدیرکل محترم خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص محدودیت های تجاری مترتب بر عدم ایفای حداقل 60 درصد از تعهدات ارز حاصل از صادرات برای تمامی صادرکنندگان، به استحضار می رساند پس از این، محدودیت های مربوطه به طور یکسان بر همه صادرکنندگان  (اعم از تولیدی و بازرگانی) اعمال خواهد شد.

محدودیت های تجاری عدم ایفای تعهد ارزی کمتر از 60 به شرح زیر می باشد:
بانک مرکزی: عدم صدور گواهی ثبت آماری ( تخصیص ارز)
سازمان بنادر و دریا نوردی: اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
صرافی ها: عدم ارائه خدمات خرید و فروش، نقل و انتقال ارزی و ارائه خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم
صندوق ضمانت صادرات: عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط، نظیر صدور بیمه نامه های اعتبار صادراتی و ضمانتنامه ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت: تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی،عدم صدور، اصلاح یا تمدید ثبت سفارش، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات، صادرات، تولیدی و صنفی
بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی: لحاظ نمودن نسبت برگشت ارز حاصل از صادرات در ارزیابی اعتبار سنجی مشتریان
گمرک ج.ا.ایران:  عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی،محدودیت در ارائه ضمانت نامه ها سازمان امور مالیاتی: لغو معافیت ها و مشوق های مالیات