تاریخ : دوشنبه 29 اسفند 1401
کد 3702

کارنامه عملکرد چهارساله اتاق تبریز منتشر شد

کارنامه عملکرد چهارساله اتاق تبریز از فروردین 98 تا آذر 1401 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، کارنامه عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با موضوع خلاصه عملکرد نهمین دوره این اتاق مربوط به تاریخ فروردین 1398 تا پایان آذر 1401 منتشر شد.

این کارنامه عملکرد در 196 صفحه منتشر شده و شامل مهم‌ترین رویدادهای اتاق تبریز و همچنین عملکرد واحدهای مختلف آن در طول چهار سال گذشته بوده است.