تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1401
کد 3670

برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی با حضور اعضای اتحادیه تشکیل شد.

اعضا پس از استماع گزارش ­ها از سوی هیأت مدیره، گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره و تراز منتهی به سال مالی 1400 را تصویب کردند. 

در آخر جلسه پس از رأی گیری، اعضای هیأت مدیره و بازرس توسط اعضا انتخاب شده و افراد ذیل به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال و بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب شده و قبول سمت کردند.

اعضای اصلی هیأت مدیره شامل علیرضا پور آقابالائی، محمدحسین هماورد، سعید ناهی، مصطفی موسی زاده،حسن دیندار صفا، کمیل پاکزاد و میریوسف حسینی و بازرس اصلی، میرخلیل آقایی وظیفه