تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1401
کد 3666

جلسه بررسی تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان از محل ماده 172 قانون مالیات برگزار شد

جلسه بررسی تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان از محل ماده 172 قانون مالیات در محل اتاق تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه بررسی تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان بدون تحمیل بار مالی به خیرین از محل ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اتاق تبریز برگزار شد.

در این جلسه، اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره ای به معافیت مالیاتی ماده 172 گفت: وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به ادار امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد نمود، کسر می شود.

وی ادامه داد: یکی از موارد مصرف وجوه واریزی عبارت از تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل کتابخانه ها است که فعالان بخش خصوصی در این خصوص می توانند وارد عمل شوند.

همچنین جمعی از فعالان بخش خصوصی نیز به بیان نظرات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند.