تاریخ : دوشنبه 3 بهمن 1401
کد 3663

اتاق بازرگانی تبریز برگزار می کند؛

دوره آموزشی « تبیین قوانین و مقررات مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان»

اتاق بازرگانی تبریز، دوره آموزشی « تبیین قوانین و مقررات مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان» را برگزار می کند.
اتاق بازرگانی تبریز، دوره آموزشی « تبیین قوانین و مقررات مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان» را برگزار می کند.
این دوره با تدریس جلیل یاری، ساعت 16 روز سه شنبه 4 بهمن در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود.