تاریخ : پنجشنبه 5 آبان 1401
کد 3443

معرفی سامانه فراخوان های فناورانه وزارت صمت

.
احتراما طبق اعلام سازمان صمت استان، سامانه فراخوان های فناورانه وزارت صمت به آدرس www.smt-tech.ir راه اندازی شده است. لذا علاقه مندان می توانند به آدرس فوق مراجعه کنند.