شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 31 شهريور 1401
کد 3359

گزارش تصویری؛

پنل دوم سمینار « بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات »

پنل تحلیل چرایی ایجاد مشکلات حقوقی در پرونده های تسهیلات بانکی در قالب سمینار« بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات » در اتاق تبریز برگزار شد.

 
آلبوم تصاویر بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات