تاریخ : پنجشنبه 31 شهريور 1401
کد 3357

گزارش تصویری؛

پنل اول سمینار « بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات »

پنل مشترک بانک ها و بخش خصوصی و بیان انتظارات متقابل در قالب سمیناری در اتاق تبریز برگزار شد.

 
آلبوم تصاویر بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات