شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 28 شهريور 1401
کد 3351

رفع محدودیت تردد مرزی میان نخجوان و کشورهای همسایه

.
احتراما حسب اطلاعات واصله از نمایندگی وزارت امور خارجه- تبریز به اطلاع می رساند بنابر اعلام سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، از تاریخ 14 شهریور 1401 محدودیت های تردد در مبادی مرزی میان کشورهای همسایه و نخجوان مرتفع گردیده و شهروندان دو طرف مجاز به تردد به مناطق یکدیگر خواهند بود. خاطرنشان می شود گشایش ایجاد شده شامل تردد ترانزیت از نخجوان به مناطق دیگر همچون شهر باکو و یا ترکیه نمی شود و محدودیت های قبلی در این زمینه کماکان به قوت خود باقی است.