تاریخ : جمعه 11 آبان 1397
کد 334

اتاق تبریز میزبان، میهمان ویژه ششمین جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی رئیس موسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی میهمان ویژه ششمین جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی در محل اتاق بازرگانی تبریز با فعالان اقتصادی و مدیران و احد های تولیدی و صنعتی دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این دیدار با طرح این سوال که چرا با وجود ظرفیت بالای انسانی و منابع طبیعی بی نظیر کشور به توسعه مورد نظر در اقتصاد فناورانه نایل نشده ایم خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی همچون انگلستان که در توسعه فناورانه پیشگام بوده اند مشخص می نماید هیچ عنصری به اندازه رفتار مالی دولت در بحث توسعه فناوری یک کشور تاثیر گذار نیست و ملتها و کشورهای می توانند به توسعه فناورانه نایل گردند که رفتارهای مالی دولت را بهنجار کرده باشند.
فرشاد مومنی در خصوص اهمیت بنگاه های تولیدی در توسعه فناورانه افزود: باید بنگاه های تولیدی کشور را کانون اصلی رشد و فناوری قرار دهیم. وی در این خصوص با یاد آوری این نکته که دانش را به طور کلی می توان به دانش آشکار و ضمنی تقسیم نمود، خاطرنشان کرد: اگر سهم دانش در توسعه جوامع را بررسی نماییم متوجه خواهیم شد که 90 درصد دانشی که در توسعه جوامع موثر است، دانشی ضمنی است که از قِبل تجربه ای که در بنگاه های تولیدی عاید شهروندان یک جامعه میگردد و آنها از این طریق می توانند در تولید و خلاق ثروت موثر واقع گردند.
استاد اقتصاد با تاکید بر این نکته که در توسعه فناوری باید بنگاه های تولیدی را در مرکز توجه توسعه ای خود قرار دهیم یادآور شد: دو شاخص طول عمر و مقیاس فعالیت بنگاههای تولیدی در دنیا ملاک سنجش موفقیت یا عدم موفقیت یک کشور در خصوص بنگاههای تولیدی است، یادآور شد: متاسفانه کشور ایران در مقایسه  با سایرکشورها از وضعیت مطلوبی در خصوص برخوردار نیست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی مفهوم شناسی، انتخاب نظریه پایه و سنجش متدد ارائه شده را سه روش اساسی ، بررسی میزان توسعه یافتگی جوامع خواند و یادآور شد: مفهوم شناسی هر پدیده ای و انتخاب نظریه پایه برای شناخت بهتر وعلمی ترآن پدیده و سنجش نظریه پایه ای انتخاب شده می تواند روش موثری در بررسی برنامه های  توسعه ای کشورها قلمداد شود. وی در این خصوص افزود: باید در بررسی هر پدیده ای اجتماعی تاثیرگذاری نهاده ای که بیشترین تنگنا از قِبل آن بر جامعه تحمیل می شود را مورد نظر قرار دهیم که نهاده  هر جامعه ای مختص آن جامعه خواهد بود.ایشان در مورد نهاده تاثیرگذار در توسعه ایران را «آب» خواند و یاد آور شد: سالهای سال در برنامه ریزی های توسعه ای کشور به این نهاده موثر بی توجه بوده ایم.
استاد اقتصاد ارائه تصویر از وضع موجود جامعه، بهره مندی از استاندارد نظری برای بررسی چرایی وضعیت موجود و شاخص های سنجش را راهکارهای عملی ارائه شده برای توسعه کشور در تمام ابعاد آن خواند و یادآور شد: ظرفیت دانایی کشور پیش از مسائل و مشکلات موجود آن است و با قبول راهکارهای علمی ارائه شده می توان بر مسائل و مشکلات موجود کشور نایل کشته و کشور را در مسیر توسعه قرار داد.