شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 10 مرداد 1401
کد 3246

بهره مندی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز از بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

.
احتراما طبق اعلام وزارت صمت، طبق مفاد بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، " وزارت امور افتصاد و دارایی برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صمت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند"

همچنین با عنایت به بند 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 39، درخواست مودی توسط وزارت متبوع بررسی و اعلام نتیجه از طریق سامانه بهین یاب به گمرک مربوطه صورت می پذیرد. پیاده سازی فرآیند مذکور بر اساس رویه اشاره شده در دستورالعمل فوق الذکر در دستورکار قرار داده شده است و برآورد می شود در صورت همکاری تیم نرم افزاری گمرک جمهوری اسلامی ایران طی یک هفته کاری راه اندازی و آماده بهره برداری گردد.

لذا در راستای بهره مندی متقاضیان از تسهیلات فوق الذکر تا زمان پیاده سازی سامانه و ارائه اطلاعات از طریق سامانه بهین یاب، جهت جلوگیری از افزایش هزینه های مربوطه، شرکت های متقاضی می توانند به صورت موردی و مکتوب با ادارات کل استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه داشته باشند.