تاریخ : پنجشنبه 12 مهر 1397
کد 324

نشست واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی استاندارد سال 1396 در اتاق تبریز

در روز و هفته استاندارد، 26 مهر از 9 واحد نمونه استانی و 21 واحد منتخب استانی توسط اداره کل استاندارد استان آذربایجان تجلیل به عمل خواهد آمد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز ساسان فرشی حق رو مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که رویکرد سازمان در بررسی واحد های نمونه ملی و استانی هر سال سخت تر می شود اظهار امیدواری نمود: با جایگزینی سیستم خود اظهاری و خود انطباقی واحد های تولیدی بتوانند در سالهای آتی از رویکرد سخت گیرانه سازمان در خصوص بررسی استانداردهای واحد های تولیدی رها گرددند تا  بتوانند آزادانه استاندار واحد های تولیدی خود را با توجه به بازار هدف تعیین نمایند.
مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که خوشبختانه سطح کیفیت واحد های تولیدی و صنعتی استان با توجه به تحولات سریع جهانی رو به افزایش است، در خصوص برگزاری آیین بزرگداشت واحد های نمونه و منتخب استانی که حایز رتبه های برتر شده اند خاطر نشان کرد : در 26 مهر در روز و هفته استاندار از 9 واحد نمونه و 21 واحد منتخب استانی به خاطر تلاشی های مستمر خود در افزایش استاندارد محصولات تولیدی خود تجلیل به عمل خواهد آمد.
صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز در این نشست با اشاره به رسالت استان در ارتقاء جایگاه صنعت کشور خاطر نشان کرد: با توجه به جایگاه استان آذربایجان شرقی در صنعت و تولید کشور بر خود فرض می دانیم در مراسم تجلیل از واحد های نمونه و منتخب استانی که در شرایط سخت اقتصادی توانسته اند با عالی ترین کیفیت محصولات خود را به مشتریان داخلی و خارجی ارائه نمایند مشارکت نموده و از مدیران و پرسنل سخت کوشش واحد های تولیدی و صنعتی که در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی جامعه تلاش می نمایند قدردانی نمایم.
رئیس اتاق تبریز در این نشست اظهار امیدواری نمود : با توجه به تلاش های صورت گرفته از طرف مسئولان بلند پایه و فعالان اقتصادی، در راستای بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و صنعتی استان گامی های اساسی برداشته شود. وی اجرای صحیح قانون را مهمترین عامل توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و... خواند و خاطر نشان کرد: متاسفانه در برخی مواقع اجرای سلیقه ای قوانین سبب می شود که جایگاه استان از نظر فضای کسب کار تنزل یابد که امیدواریم با همکاری و هم افزایی مسئولان و مدیران واحد های تولیدی فضای کسب کار در استان با توجه به پیشینه و توان صنعتی استان بهبود یابد.
در این نشست رضا جعفری دبیر انجمن صنایع همگن غذایی، دارویی و بهداشتی آذربایجان شرقی به عنوان مسئول هماهنگی از طرف واحد های تولیدی و صنعتی منتخب، اداره کل استاندارد استان  و اتاق تبریز به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی استان انتخاب شد.