شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 31 خرداد 1401
کد 3171

گزارش تصویری؛

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کارگاه آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری (داخلی - بین المللی ) و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری را برگزار کرد.

 
آلبوم تصاویر کارگاه آموزشی نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری