شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 5 خرداد 1401
کد 3119

افزایش 16 درصدی تجارت ایران و آلمان در سه ماه نخست 2022

با توجه به جدیدترین آمار و ارقام ارائه شده توسط اداره آمار آلمان، حجم تجارت ایران و آلمان در سه ماه نخست سال 2022 به مقدار 508.7 میلیون یورو رسید، که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل نزدیک 16درصد افزایش داشته است.
طبق آمار منتشر شده توسط اداره آمار آلمان، صادرات ایران به آلمان و بلعکس از ژانویه تا مارس سال 2022 به ترتیب 25 درصد و 14 درصد رشد داشته‌اند.

میزان صادرات آلمان به ایران از سقف 150 میلیون یورو عبور کرد و به بیشترین مقدار خود در 15 ماه گذشته رسید. در سومین ماه سال 2022 عدد صادرات آلمان به ایران 9/158 میلیون یورو بود که رشدی 27 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.