شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 20 ارديبهشت 1401
کد 3087

در اتاق بازرگانی تبریز؛

برگزاری جلسه بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی

مشکلات شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی طی جلسه ای در اتاق بازرگانی تبریز بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، مشکلات شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی با حضور مشاور و نماینده استاندار آذربایجان شرقی در حوزه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، نمایندگانی از پارک علم و فناوری و جمعی از صاحبان شرکت های دانش بنیان استان در محل اتاق تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، لزوم حل مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات از بانک ها و وثایق بانکی، تشکیل کریدور فناوری استان، تشکیل انجمن شرکت های دانش بنیان، لزوم حل مشکلات مربوط به مالیات و بیمه شرکت ها مورد تاکید قرار گرفت.