شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 5 ارديبهشت 1401
کد 3067

برگزاری جلسه کمیته صنعت و معدن ستاد اقتصاد دانش بنیان آذربایجان شرقی

کمیته صنعت و معدن ستاد اقتصاد دانش بنیان آذربایجان شرقی با حضور اعضای این کمیته تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، کمیته صنعت و معدن ستاد اقتصاد دانش بنیان آذربایجان شرقی با حضور اعضای این ستاد در اتاق تبریز برگزار شد. 

ابوالفتح ابراهیمی، رییس کمیته صنعت و معدن ستاد در این جلسه با اشاره به اهم وظایف این کمیته گفت: تعیین رسته های صنعت استان برای ایجاد خوشه های دانش بنیان، کمک به ایجاد مراکز نوآوری و شتاب دهنده های تخصصی رسته ها در استان، نیازسنجی و شناسایی خلاهای فناوری و نوآوری رسته های صنعتی استان توسط شتاب دهنده ها و برنامه ریزی برای برگزاری رویدادهای تخصصی جهت ارتقاء و رفع نیاز فناوری رسته ها توسط استارت آپ ها و تیم های نوآور از جمله این وظایف است. 

وی، شناسایی صنایع فناور و نوآور موجود و سوق دادن آن ها به سمت ایجاد شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین، پیگیری لازم جهت تبدیل واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بزرگ موجود به شرکت های دانش بنیان، حمایت و توسعه بازارهای داخلی و صادرات محصولات فناور و نوآور با همکاری اتاق بازرگانی، تامین فضاهای تولیدی نیمه صنعتی برای شرکت های دانش بنیان و برنامه ریزی برای حضور توانمند بخش خصوصی در این حوزه را از دیگر وظایف این کمیته دانست. 

در این جلسه، دیگر اعضای کمیته نیز به بیان برنامه های خود در راستای عمل به وظایف کمیته پرداختند.