شعار سال هدر

تاریخ : يکشنبه 21 فروردين 1401
کد 3037

در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1400

تخصیص بخشی از اعتبارات مشوق های صادراتی

.

جهت مشاهده بسته حمایتی اینجا کلیک کنید.