شعار سال هدر

تاریخ : يکشنبه 14 فروردين 1401
کد 3025

فهرست تعرفه های جدید واردات 210 قلم کالا به کشور عراق ( بر اساس تصمیم هیات وزیران عراق)

زمان اجرای اعمال تعرفه های فوق از تاریخ 1400/12/24 به مدت دو ماه بوده و پس از طی مدت مذکور، تصمیمات جدید از سوی دولت عراق در این خصوص اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده تعرفه های جدید واردات اینجا کلیک کنید.