شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 8 فروردين 1401
کد 3023

وزارت صمت اعلام کرد؛

رشد ۹.۶۳ درصدی صادرات کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰

براساس اعلام وزارت صمت صادرات کشور در ۱۱ ماه سال گذشته به ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۴۳.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ از نظر تناژ ۹.۶۳ درصد رشد داشت.

بر اساس جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مربوط به ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ است، صادرات کشور در این مدت به ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۴۳.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تناژ ۹.۶۳ درصد و از نظر ارزش ۳۹.۸۹ درصد رشد داشته است.

همچنین واردات به گمرکات کشور نیز در این مدت از نظر تناژ ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۳۳ درصد و از نظر ارزش نیز ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

در این آمارها اعلام شده است بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که ۵۲.۲ درصد (به لحاظ وزنی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز به ۳۷.۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

میزان صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی در ۱۰ ماهه سال قبل به ترتیب بیش ۵۲ میلیون تن معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار و بیش از ۳۷ میلیون تن معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وزن و ارزش صادرات بخش پتروشیمی به ترتیب ۳.۸ و ۳۷.۳ و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی هم ۹.۳ و ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.

سهم کشاورزی-صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب ۶.۹ و ۳.۵ درصد بوده، به طوری که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب نزدیک به هفت میلیون تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از ۴.۲ میلیارد دلار و سه میلیون و ۵۵۱ هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از ۳.۷ میلیارد دلار صادر شده است. وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب ۱.۸ و ۱۴.۳ درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز هم ۲۲.۴ و ۳۱.۵ درصد رشد داشته است.

در این میان صادرات فرش و صنایع دستی کمترین سهم از صادرات غیرنفتی، معادل ۰.۰۱ درصد، را در این مدت به خود اختصاص داده است. در ۱۰ ماهه سال قبل ۱۶ هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار صادر شده که وزن و ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۵.۸ درصد کاهش و ۳۲.۱ درصد افزایش داشته است.